Ηλεκτρονικό εργαλείο FRIEND-SHIP

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εργαλείο FRIEND-SHIP

Οι σχέσεις ανάμεσα στους συνομηλίκους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία των μαθητών στο σχολείο. Ωστόσο, κάποιες φορές μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εικόνα των κοινωνικών δικτύων της τάξης τους.  Επομένως, το Ηλεκτρονικό Εργαλείο FRIEND-SHIP αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να μάθουν περισσότερα για τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών τους. Το εργαλείο παρουσιάζει τα κοινωνικά δίκτυα των μαθητών με έναν εύκολο, γρήγορο και εφαρμόσιμο τρόπο μέσω της χρήσης μιας ηλεκτρονικής συσκευής. Οι μαθητές αξιολογούν τις σχέσεις τους, τις επαφές τους και τα συναισθήματα εγγύτητας προς τους συμμαθητές τους μέσα στην τάξη τους.  Αυτές οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του «Δικτύου-FRIEND-SHIP» σε κάθε τάξη, το οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν με μια ματιά αυτές τις σχέσεις.  Κατά συνέπεια, μετά τη χρήση αυτού του εργαλείου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υπολογίσουν τον βαθμό ένταξης του κάθε μαθητή με βάση τις σχέσεις του μέσα στην τάξη και να εφαρμόσουν διάφορες δραστηριότητες.  

Πως να ξεκινήσετε με το Ηλεκτρονικό Εργαλείο FRIEND-SHIP

1.Πριν χρησιμοποιηθεί το εργαλείο: Βεβαιωθείτε εάν χρειάζεστε άδεια ή ηθική διαβεβαίωση από τη διεύθυνση εκπαίδευσης της περιοχής σας και ενημερώστε τους γονείς ή ζητήστε την άδειά τους, εφόσον χρειάζεται.  

2. Διαβάστε τον οδηγό χρήσης και παρακολουθήστε το βίντεο προκειμένου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για το πως να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.

3. Εφαρμόστε το Ηλεκτρονικό Εργαλείο FRIEND-SHIP μία εβδομάδα πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Εργαλείο FRIEND-SHIP ανεξάρτητα προκειμένου να αποκτήσετε εικόνα του δικτύου της τάξης.

4. Αφού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο με την τάξη σαςδιαβάστε τις οδηγίες σχετικά με την ανάλυσηκοινωνικού δικτύουΘα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε το δίκτυο της τάξης σας.

5. Επισκεφθείτε τη σελίδα για να δείτε το «Δίκτυο- FRIEND-SHIP» της τάξης σας.

6. Εφαρμόστε το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP στην τάξη σας.


7. Αξιολογήστε το κοινωνικό δίκτυο της τάξης σας μετά την παρέμβαση χρησιμοποιώντας το ΗλεκτρονικόΕργαλείο FRIEND-SHIP ξανά. Στη συνέχεια, συγκρίνετε τα δεδομένα από το Ηλεκτρονικό Εργαλείο FRIEND-SHIP που αφορούν στο κοινωνικό δίκτυο της τάξης σας πριν και μετά την παρέμβαση.

 

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο των μαθητών μέσω του ακόλουθου QR κωδικού.

 

 

 

 

 

 

Πώς χρησιμοποιείται το Ηλεκτρονικό Εργαλείο FRIEND-SHIP: