το έργο


 Σύντομες πληροφορίες

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2019 έως Απρίλιος 2022
Συγχρηματοδότηση: Erasmus+ (Key Action 2; Στρατηγικές Συμπράξεις, Σχολική Εκπαίδευση)
Κοινοπραξία: Πανεπιστήμιο Βιέννης (Αυστρία), Πανεπιστήμιο Πάντεμπορν (Γερμανία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Πόρτο (Πορτογαλία)