Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Πορτογαλία

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP έλαβε χώρα στην Πορτογαλία στις 1, 8 και 15 Οκτωβρίου 2020 στο συνεργαζόμενο σχολείο Externato Nossa Sra. De Fátima (V.N. Gaia). Οκτώ εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην επιμόρφωση, πέντε εκ των οποίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύο προσχολικής αγωγής και ένας σχολικός ψυχολόγος. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κάλυψε αρχικά, τις θεωρητικές αρχές του προγράμματος FRIEND-SHIP και στη συνέχεια τις πρακτικές του διαστάσεις. Κατά τη διάρκειά του οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν κάθε μία από τις συνεδρίες της παρέμβασης. Στο τέλος, οι συμμετέχονες αναγνώρισαν τη σημασία της βελτίωσης των κοινωνικο συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και των δεξιοτήτων επικοινωνιάς τους. Παράλληλα, εξέφρασαν τη θετική διάθεσή τους για την εφαρμογή του προγράμματος FRIEND-SHIP.