ΣΤΟΧΟΙ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ


Το πρόγραμμα FRIEND-SHIP απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και συνεργάζεται στενά μαζί τους είτε εκπαιδεύοντάς τους είτε παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση. Επιπλέον, απευθύνεται σε 400-600 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 8 έως 11 ετών σε επίπεδο τάξης. Οι μαθητές με αδύναμους κοινωνικούς δεσμούς, ωφελούνται περισσότερο από το εν λόγω πρόγραμμα.

  • Υποστήριξη των μαθητών με χαμηλά επίπεδα κοινωνικής συμμετοχής ώστε να λαμβάνουν τακτική και υποστηρικτική επαφή με τους συνομηλίκους τους μέσω του προγράμματος παρέμβασης FRIEND-SHIP
  • Προώθηση πρακτικών διδασκαλίας ομηλίκων εντός του σχολικού πλαισίου ώστε να εντοπιστούν και να κατανοηθούν οι ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων μαθητών με αποτέλεσμα οι ίδιοι να βιώσουν την έννοια της φιλίας, της κοινωνικής συμμετοχής και τη δυναμική των τάξεων τους
  • Προώθηση του διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τη ενταξιακή εκπαίδευση και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη μέτρηση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη τους