Η επίμορφωση των εκπαιδευτικών πάνω στο πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP

έλαβε χώρα στην Ελλάδα την Παρασκευή 02/10/2020 και το Σάββατο 03/10/2020. Είκοσι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στη διήμερη επιμόρφωση, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον Βόλο. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές του προγράμματος FRIEND-SHIP και τους παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα παρέμβασης. Ο ρόλος που θα διαδραματίσουν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης περιγράφηκε με λεπτομέρειες μαζί με τα εργαλεία αξιολόγησης που θα χρησιμοποιήσουν. Στο τέλος της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να ξεκινήσουν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης στις τάξεις τους